Akciós termékek Kedvenceim Kosár megtekintése Bejelentkezés az ügyfélkapuba
menü  

Általános Szerződési Feltételek

 
 
 

Weboldal útján történő internetes kereskedelemhez

- új elektromos berendezések, mezőgazdasági gépek, eszközök 

távollévők között kötött adásvételi szerződéséhez -

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Nagy és Társa Kft. (4025 Debrecen, Miklós u. 40) (továbbiakban: Vállalkozó), és a Vállalkozó által a www.kertigepdebrecen.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit, valamint a vásárlás szabályait és feltételeit tartalmazza. (Vállalkozó és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Jelen ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül vagy részben a Weboldal igénybevételével történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Vállalkozó vagy közreműködője által történik.

Az ÁSZF oly módon válik az egyedi szerződés részévé, hogy a Vállalkozó a Weblap felületén a szerződéskötést megelőzően egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül felhívja a Vásárló figyelmét az ÁSZF-ben meghatározott információk szerződéskötést megelőző megismerésére, valamint tájékoztatja Vásárlót, hogy a szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez az ÁSZF tartalmának ismeretében az ÁSZF kifejezett elfogadása szükséges.   Az ÁSZF-nek tartalmaznia kell a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben előírt kötelező tájékoztatási elemeket, amelyeket a Vállalkozó köteles a Vásárló számára világosan és közérthető módon megfogalmazni az ÁSZF-ben.  A fentiek érdekében a Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a Vásárló a Vállalkozó Weboldalán a szerződési nyilatkozatának megtétele előtt az ÁSZF-et közvetlenül elérje, annak tartalmát változatlan formában és tartalommal tartósan tárolhassa és megjeleníthesse, azaz lehetősége legyen az ÁSZF kinyomtatására, vagy elmentésére saját kommunikációs eszközén.

 

VÁLLALKOZÓ ADATAI

- Név: Nagy és Társa Kft.

- Székhely: 4025 Debrecen, Miklós u. 40

- Postacím: 4025 Debrecen, Miklós u. 40

- Panaszkezelési cím, elérhetőség: (amennyiben ez eltérő a felsorolt adatoktól)

- E-mail: nagyestarsa@stihl-kereskedes.hu

- Telefonszám: +36 52 418-179

- Cégjegyzékszám: 09 09 000416

- Nyilvántartást vezető Cégbíróság: Hajdú Bihar Megyei Bíróság

- Adószám: 10269204209

- Bankszámla: K&H Bank Zrt. : 10403428-34215869-00000000
                      Raiffesien Bank Zrt. : 12052729-01549409-00100003

 

Az ügyfélszolgálat ideje: Hétfő-péntek: 8:00 – 16.00

Az ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon nem üzemel.

A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére!

Tárhelyszolgáltató adatai: 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Vállalkozó a Weboldalon keresztül vásárlási felületet biztosít a Vásárlók részére a Weboldalon található egyes termékek, illetve szolgáltatások megvásárlására. 
 2. A Weboldalon elérhető termék, illetve szolgáltatás megvásárlására kizárólag cselekvőképes természetes személy tehet érvényes vételi ajánlatot. A Weboldal használatával, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, valamint a termék, illetve szolgáltatás megrendelésével a Vásárló elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.
 3. Vásárló vállalja, hogy a Weboldalra történő fellépéssel jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Társaság Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: [link]
 4. A Vásárló a Weboldal használata, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztráció, valamint a termék, illetve szolgáltatás vásárlása során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a Vásárló által megadott személyes adatokat rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR) előírásainak megfelelően kezeli.
 5. Jelen ÁSZF rendelkezéseit kizárólag Vállalkozó jogosult módosítani. Vállalkozó jogosult a Weboldalt, így jelen ÁSZF rendelkezéseit is bizonyos időközönként egyoldalúan módosítani, különösen, de nem kizárólagosan a termék- és szolgáltatáskínálatot és azok díját, a rendelés menetét, feltételeit, a fizetés módját. Vásárló a Weboldal használatával automatikusan elfogadja a módosított ÁSZF-t. A mindenkor aktuális ÁSZF a Weboldalon folyamatosan elérhető, azt Vásárló köteles a vásárlás megkezdésekor elfogadni. Ha Vásárló nem ért egyet a módosított ÁSZF-ben foglaltakkal és ekként azt nem fogadja el, úgy ezt köteles a Vállalkozó felé email útján jelezni. 
 6. A Vállalkozó által módosított ÁSZF esetén a már megrendelt termékekre, illetve szolgáltatásokra a megrendeléskor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók. 
 7. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
 8. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződésnek minősülnek, azokat Vállalkozó iktatja, így a szerződés megkötését követően hozzáférhető. 
 9. A Vállalkozó nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

2. WEBOLDALON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS SZABÁLYAI

A Vállalkozó Weboldalán történő vásárlás elektronikus úton a Vásárló által leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.

 1. Termék, illetve Szolgáltatás kiválasztása
 2.  A Vásárlónak bármikor lehetősége van a Weboldalon található terméket, illetve szolgáltatást megtekinteni, illetve azokat megvásárolni. A termék, valamint a szolgáltatás ikonjára kattintva a Vásárló részletes termékleírást, valamint információt talál az adott termékről, valamint részletesen ismertetésre kerül a kínált szolgáltatás tartalma.
 3. A Weboldalon közölt termékek, szolgáltatások, azokra vonatkozó információk nem minősülnek a Vállalkozó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. 
 4. Abban az esetben, ha Vásárló egy adott terméket meg kíván vásárolni, kiválaszthatja a vásárolni kívánt termék mennyiségét, valamint szolgáltatást és azt a „Kosárba” ikonra kattintva egy virtuális kosárba helyezheti. A Kosár tartalma a vásárlás folyamán bármikor megtekinthető. A Kosár tartalmának ellenőrzése lehetővé teszi, hogy a Vásárló meggyőződjék a kiválasztott termékről, illetve szolgáltatásról, azok tartalmáról, darabszámáról, valamint a vásárlás végösszegéről. 
 5. Amennyiben a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban a Vásárlónak kérdése merülne fel, a Vállalkozó az 1. pontban megadott elérhetőségein nyitvatartási időben a Vásárló szíves rendelkezésére áll. 
 1. Árak 
 1. A Weboldalon található Termékek, illetve Szolgáltatások mellett a rendeléskor érvényes ár kerül megjelölésre, amely az esetleges vásárlói kedvezményeket nem tartalmazza, kivéve az akciós Termékeket, Szolgáltatásokat. A feltüntetett árak – ha nincs külön jelölve – bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban a szállítás költségét nem tartalmazzák. 
 2. Amennyiben a terméket a Vásárló személyesen, a Vállalkozó üzlethelyiségében veszi át, a vételárhoz további költség nem társul. Ilyen esetben a vételár magában foglalja a termék Vállalkozó általi személyes bemutatását, valamint üzembe helyezését.
 3. A vételár változtatásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén Vállalkozónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
 4. Amennyiben a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás vételár kerül feltüntetésre a Weboldal felületén - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra -, a Vállalkozó nem köteles a terméket hibás vételáron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes vételáron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
 1. Személyes adatok megadása 
 1. A Vásárló Weboldalon történő sikeres vásárlás érdekében köteles bizonyos személyes adatait, így nevét, e-mail címét, valamint a számlázási adatait (név/cégnév, adószám, irányítószám, település, utca, házszám, telefonszám) megadni. 
 2. Vásárló eldöntheti kíván-e regisztrálni a Weboldalra. Sikeres regisztráció érdekében a 2.3.1. pontban foglalt személyes adatok mellett Vásárló köteles a fiókjához tartozó jelszót megadni, valamint azt megerősíteni. 
 3. A vásárlás, valamint a regisztráció során megadott adatokat Weboldal a Vállalkozó Adatkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, illetőleg az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt tájékoztatás szerint kezeli és tárolja. Regisztrált vásárlónak a legközelebbi vásárlás alkalmával elegendő az e-mail cím és a jelszó megadásával bejelentkeznie a Weboldalra. 
 4. A személyes adatok megadását követően Vásárlónak lehetősége van azokat módosítani, valamint helyességét ellenőrizni. A megadott személyes adatok pontosságát és valóságát Weboldal nem köteles ellenőrizni, azokért kizárólag Vásárló felel. Ha az Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Vállalkozótól.
 1. Adatbeviteli hibák javítása 
 1. Vásárlónak a megrendelés során folyamatosan lehetősége van a megadott személyes adatok helyességét, pontosságát ellenőrizni, valamint hiba esetén azokat kijavítani. 
 2. Abban az esetben, ha Vásárló személyes adataiban a megrendelést követően változás történt, köteles azt e-mail útján Társaságnak jelezni.
 1. Szállítási és fizetési feltételek
 1. Vásárló a termék megrendelésekor köteles kiválasztani a kívánt szállítási módot.  
 2. A Vállalkozó bizonyos termékek esetében nem biztosítja a Vásárló által megjelölt szállítási címre történő kiszállítást, így ezen termékeket Vállalkozó a visszaigazoló e-mailben megjelölt saját székhelyén, vagy üzlethelyiségében adja át a Vásárlónak. A Vállalkozó e-mail útján tájékoztatja a Vásárlót, hogy a terméket milyen időponttól veheti át nyitvatartási időben. 
 3. Vállalkozó a Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat Vásárlónak a visszaigazoló emailben szereplő helyszínen teljesíti.
 4. Abban az esetben, ha a Vállalkozó lehetővé teszi az adott termék esetében a házhozszállítást, a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. 

A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat a Vásárló viseli. A fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül. 

Amennyiben a Vásárló azonos napon több megrendelést is lead, ezen megrendelések házhozszállításának díja külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi – és erre a Vállalkozó visszajelzése alapján még van lehetőség – a Vállalkozó összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. 

Vállalkozó a szállítás díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

Házhozszállítás esetén Vásárló köteles megadni a szállítási címét, ha az eltér a számlázási címnél megadott adatoktól. 

 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a termék, illetve szolgáltatás megrendelésével jogi kötőerővel bíró szerződés jön létre közte és Vállalkozó között, amely szerződés alapján Vásárlót díjfizetési kötelezettség terheli. 
 2. A megrendelt termék, illetve szolgáltatás tételes díját, valamint a végleges rendelés díját a Kosár tartalmazza. Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár minden esetben a Kosár tartalmától függ.
 3. Vásárló tudomásul veszi, hogy a termék személyes, Vállalkozó székhelyén vagy üzlethelyiségében történő átvétele esetén készpénzben legkésőbb az átvételkor köteles a vételárat teljesíteni Vállalkozó részére. Vásárló jogosult előteljesítésre a Vállalkozó visszaigazoló e-mailjének Vásárló levelező rendszerében történő megjelenését követően bármikor.
 4. Vásárló házhozszállítás esetén a következő módokon jogosult fizetni a Vállalkozó részére. Az OTP Simple Pay fizetési rendszeren keresztül bankkártyával, banki átutalással, utánvéttel.
 5. A bankkártyás fizetés menete a következő:

A megrendelés elküldését követően átnavigálásra kerül a OTP Simple Pay fizetési felületére. A   fizetés megvalósulásáról vagy sikertelenségéről, a Megrendelő az e-mail címére visszaigazoló e- mailt kap. A fizetés során megadott adatokat a Szolgáltató nem tárolja, azokat a OTP Simple Pay kezeli a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően.

 1. Utánvétes fizetés a termék kiszállításával egyidejűleg történik, a futár részére.
 1. Termék megrendelése 
 1. A Kosár tartalmának megrendelését megelőzően Vásárlónak még lehetősége van a Kosár tartalmát, annak végösszegét, valamint a megadott személyes adatok helyességét ellenőrizni. 
 2. Abban az esetben, ha Vásárló nem kíván több terméket, illetve szolgáltatást a Kosárba helyezni, és a megadott adatokat is helyesnek gondolja, úgy Vásárló véglegesítheti a Kosár tartalmát a „Megrendelés” ikonra kattintva. 
 3. Vásárló tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a Termék, illetve Szolgáltatás megrendelésével ajánlattevőnek minősül. 
 4. A megrendelés leadását követően a Vásárló a megrendelést, a Vállalkozó általi teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve visszavonhatja. Vásárló e-mail küldése útján köteles jelezni Vállalkozó részére, ha a rendelését módosítani kívánja.
 5. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10.00-16:00 óra között, ezt követően beérkezett rendelések, a követő munkanapon kerülnek feldolgozásra.
 1.  Vásárlás visszaigazolása 
 1. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mail útján visszaigazolni a Vásárló részére, amely visszaigazolás tartalmazza az Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és átvételi/szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékeket és azok mennyiségét, az egyes termékekhez rendelt vételárat és a fizetendő végösszeget.
 2.  A Felek közötti szerződés akkor jön létre, amikor a visszaigazoló e-mail Vásárló levelező rendszerében megjelenik. 
 1. Amennyiben a 4.1. pontban rögzített visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 2. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányad

 

3. TERMÉK ÁTVÉTELE

3.1. A termék átvétele során a Vállalkozó részletesen bemutatja a terméket a Vásárlónak, szóban ismerteti a termék tulajdonságait,  használatának módját, valamint a termék rendeltetésszerű és biztonságos használatának feltételeit, amely ismertetést követően Vásárló írásban nyilatkozik arról, hogy a termék átvételekor szakszerű oktatásban részesült, a megvásárolt termékre vonatkozó használati utasítást átvette, és az abban foglalt – illetve az oktatás során elmondott - biztonságtechnikai előírásokat teljeskörűen megismerte, illetve a terméket üzembehelyezett, rendeltetésszerű használatra képes állapotban vette át. A szóbeli kioktatástól függetlenül a Vásárló a termék átvételét követően is jogosult tájékoztatást kérni a Vállalkozótól jelen ÁSZf-ben megadott bármely elérhetőségén keresztül. 

3.2. A Vásárló köteles a termék átvételéről szóló értesítés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül átvenni a megrendelt terméket. Az átvételkor Vásárlónak magával kell hoznia a személyes átvételről szóló értesítést, valamint a személyazonosságának, illetve esetleges képviseleti jogának igazolására szolgáló irato(ka)t (pl: személyazonosító igazolvány/útlevél/jogosítvány). 

Amennyiben a Vásárló az átvételi határidőn belül nem veszi át az általa megrendelt terméket, úgy a Vállalkozónak jogában áll az átvételre ésszerű póthatáridőt meghatároznia, amelyről tájékoztatja Vásárlót. A póthatáridő eredménytelen letelte után a Vállalkozó fenntartja magának a jogot az adásvételi szerződéstől történő elállásra. Ebben az esetben a termék vételára fizetéssel azonos módon visszatérítésre kerül a Vásárló részére.

3.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy Vállalkozó kizárólag hozzávetőlegesen tudja előre közölni a szállítási határidőket. Meghatározott órára történő kiszállítást a Vállalkozónak nem áll módjában vállalni.

Abban az esetben, ha a szállítás várható időpontja Vállalkozónál fennálló okból később valósul meg, Vállalkozó köteles erről Vásárlót haladéktalanul értesíteni. 

 

4. HIBÁS TELJESÍTÉS, ELÁLLÁS

 

4.1. Hibás teljesítés

 1. Vállalkozó kijelenti, hogy felelősséget vállal a megrendelt termék megfelelő szállítási körülményeinek biztosítására. 
 2. Vásárló köteles a termék kiszállításakor, a futár jelenlétében ellenőrizni a kiszállított rendelés tartalmát, állapotát. Abban az esetben, ha Vásárló észleli, hogy a kiszállított termék hibás, törött, sérült, úgy kifogását köteles a helyszínen a futárnál, illetőleg e-mail útján haladéktalanul Vállalkozónál jelezni.
 3. Vállalkozó vállalja, hogy a vásárlói kifogás esetén, annak beérkezését követő 3 munkanapon belül válaszol, valamint a hibás, törött, sérült terméket 15 munkanapon belül kicseréli vagy pótolja.

4.2. Elállási jog gyakorlása

Az e fejezetben foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlókra vonatkoznak, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó). 

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén: a terméknek,

- több termék eltérő időpontban történő szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

- ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó jogosult a szerződés megkötésének napja, valamint a termék átvételének napja közötti időszakban is elállni.

Fogyasztót a Vállalkozói visszaigazolást megelőzően megilleti az ajánlat visszavonásának joga, amely a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

4.2.1. Abban az esetben, ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Vállalkozó részére, vagy elállási jogát személyesen a Vállalkozó székhelyén (üzlethelyiségében) nyitvatartási időben szóban is gyakorolhatja, amelyet a Felek jegyzőkönyvben rögzítenek. 

4.2.2. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) postára adja a Vállalkozónak.

4.2.3. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt termék(ek)et haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül a Vállalkozó részére visszajuttatni, kivéve ha a Vállalkozás vállalta, hogy a termékeket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vállalkozó székhelyére kell eljuttatni az eredeti csomagolást megőrző terméket olyan formában, amely a termék épségét szavatolja, használhatóságát, újbóli értékesíthetőségét, értékállóságát nem gátolja, illetve csökkenti.

4.2.4. A termék Vállalkozó címére történő visszajuttatásának költsége Fogyasztót terheli. A Fogyasztó kérésére Vállalkozó gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Vállalkozó által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Vállalkozó ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia.

4.2.5. A Vállalkozónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

4.2.6. Fogyasztó elállása esetén Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Vállalkozó által felkínált, legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Vállalkozó mindaddig visszatarthatja a jelen pontban körülírt összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve ha a Vállalkozó vállalta, hogy elállás esetén a terméket maga fuvarozza vissza. 

4.2.7. A Vállalkozó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terhelheti.

4.2.8. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5. JÓTÁLLÁS

5.1. Kötelező jótállás

5.1.1. A Vállalkozót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet hatálya alá tartozó termékeire jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól kizárólag akkor mentesül – kivéve a vásárlástól/üzembehelyezéstől számított 3 munkanapon belüli rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba bejelentését - ha bizonyítja, hogy a hiba a termék fogyasztó részére történő átadását/üzembe helyezését követően következett be.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

5.1.2. A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Fogyasztó részére történő átadásának, vagy ha az üzembehelyezést a Vállalkozó végzi, akkor a Vállalkozó általi üzembehelyezés napjával veszi kezdetét. 

5.1.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát –a Fogyasztó általi - szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

5.1.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó elsősorban – választása szerint – díjmentes kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

5.1.5. Ha a Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ezen kötelezettségeinek megfelelő határidőn belül a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5.1.6. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

5.1.7. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni, törekedve arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés legfeljebb tizenöt napot vegyen igénybe.

5.1.8. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.  A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

5.1.9. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

5.1.10. Fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. 

5.1.11. A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

5.1.12. Ha a Felek között jogvita alakul ki, amelyet békés úton rendezni nem tudnak, a Fogyasztó Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a 9.2. pontban feltüntetettek alapján.

6. SZAVATOSSÁG

6.1. Kellékszavatosság

6.1.1. Fogyasztó a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A Fogyasztó a 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni.

6.1.2. Fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén a Vásárló a termék átvételének időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

6.1.3. Fogyasztó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozó számára másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vállalkozó nem vállalta, vagy ezeket megfelelő határidőn belül a jogosult érdekeit kímélve nem tudja ellátni, illetve ezekhez fűződő érdeke a Fogyasztónak megszűnt, úgy a Fogyasztó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozó költségére az Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

6.1.4. Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot.

6.1.5. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni a Vállalkotónak.  Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

6.1.6. Fogyasztó közvetlenül a Vállalkozóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.1.7. Abban az esetben, ha a Vásárló Fogyasztónak minősül, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha az a termék természetével összeegyeztethetetlen. Ilyenkor a Fogyasztó kellékszavatossági igény érvényesítésének - a hiba közlésén túl - nincs egyéb feltétele, mint a termék megvásárlását igazoló számla bemutatása. Ebben az esetben a Vállalkozó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően, a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, ilyenkor jogosult a Vásárló szavatossági igényét elutasítani. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.1.8. Ha az Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6.2. Termékszavatosság

6.2.1. A termék hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

6.2.2. Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében gyártónak a termék előállítója vagy forgalmazója minősül.

6.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a gyártótól. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

6.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.2.5. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

6.2.6. A gyártó, forgalmazó (Vállalkozó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7. FELELŐSSÉG

 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy kizárólag ő felelős a rendelés során megadott adatok, így különösen, de nem kizárólagosan a számlázási és szállítási adatok helyességéért, pontosságáért. 
 1.  Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy Vállalkozó jogosult a Vásárló pontatlan, hibás adatbeviteléből eredő kárát Vásárlóval szemben érvényesíteni. 
 1.  Vállalkozó nem felelős továbbá a Vásárló által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért, kárért, igényért.
 1. Amennyiben Vásárló szándékosan hibás, pontatlan avagy valótlan adatokat ad meg vagy ilyen nyilatkozatot tesz, Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és valamennyi igényét Vásárlóval szemben érvényesíteni.
 2.  A Weboldalon található információk a lehető legnagyobb gondossággal kerülnek felhelyezésre, azonban ennek ellenére azok pontossága, teljessége nem garantálható, amelyre tekintettel Vállalkozó azok tartalmáért – amelyeket nem jogszabály ír elő – nem vállal felelősséget. 
 3. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Vállalkozó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 
 1. Vállalkozó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Vállalkozó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 
 2.  A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más vállalkozók oldalaira vezetnek. Ezen vállalkozók adatvédelmi gyakorlatáért, szabályzataiban foglalt rendelkezéseiért és bármely más tevékenységéért Vállalkozó nem vállal felelősséget.
 3. A Vásárlók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Vállalkozó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 1. Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség.
 1. Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Vállalkozónak. Amennyiben Vállalkozó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

8. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

8.1. A Weboldalon található tartalmak – ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet, szöveget, videót – szerzői jogvédelem alatt állnak, amelynek jogosultja/feljogosított használója Vállalkozó.

8.2. A Vállalkozó felhatalmazza Vásárlót, hogy a Weboldalon található tartalmakat kizárólag személyes és nem kereskedelmi célra felhasználja. A Weboldal bármely szerzői jog alá tartozó tartalmának kereskedelmi céllal történő sokszorosításához, terjesztéséhez, felhasználáshoz, megváltoztatásához azonban a Vállalkozó előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. 

8.3.A Weboldalon található minden védjegy védjegyjogi oltalom alatt áll.

9. PANASZKEZELÉSRŐL, ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

9.1. A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással a panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

9.2. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége: 

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 

9.3. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

9.4. Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

9.5. Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. 

A Fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáit ezen platformon keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

 

Az online vitarendezési platform itt érhető el: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

10.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

10.2. A Vásárló személyes vásárlás során a Vállalkozónál, online megrendelés során a rendelés megjegyzés rovatában jelezheti, hogy élni kíván a 197/2014. (VIII. 1.), az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet szabályozó kormányrendelet által biztosított használt termék leadási jogával. A Vállalkozó a jogszabály által meghatározott mértékű kedvezményt, a vásárolt azonos típusú termék árából a használt eszköz leadását követően írja jóvá. 

 

 1. Jelen ÁSZF 2021.03.22 napjától kezdődően hatályos.